487448966190153
 

Somato-Psychopedagogie

Somato-psychopedagogie werd ontwikkeld door prof. em. D. Bois aan de universidade Fernando Pessoa (Porto).

Het is een ervaringsgerichte discipline die zich bevindt op de cutting edge van therapie en educatie.

Ze raakt zowel de fysieke als psycho-emotionele mens.

Door het aanleren van nieuwe perceptieve vaardigheden wordt het waarnemen van de wisselwerking tussen het fysieke lichaam en het psycho-emotionele bewustzijn versterkt.

De persoon leert hierdoor hoe hij (opnieuw) zijn evenwicht kan vinden en zich verder kan ontwikkelen, zowel op persoonlijk als op professioneel en samenlevingsvlak, dankzij de intelligentie van het lichaam.

Fascia-red.jpg

De term somato-psychopedagogie kan ingewikkeld klinken, maar is in werkelijkheid eenvoudig:

  • Somato betekent lichamelijk, want onze aanpak leert ons het lichaam fijner waar te nemen en ervaren.

  • Somato-psycho geeft aan dat onze methode het verband tussen lichaam en psyche bestudeert, en dit in twee richtingen: enerzijds nodigt ze uit onze reflectie te verruimen met informatie die komt van het lichaam en de omgeving, anderzijds leert ze effecten van gedachten en psychisch functioneren op het lichaam, alsook de impact op de omgeving te herkennen en er rekening mee te houden.

  • Somato-psychopedagogie geeft tenslotte aan dat het om een pedagogie gaat, wat wil zeggen dat het een educatieve methode is waarin je de meerwaarde van de lichaam-geest eenheid ontdekt en leert te gebruiken in het dagelijks leven. (Eve Berger, Somato-psychopedagogie, of hoe zich te ontwikkelen dankzij de intelligentie van het lichaam, p. 7, Uitgeverij Garant, 2007).